Поняття «малозначні справи» замінити на «справи незначної складності»: з’явився законопроект про зміни до ЦПК на виконання Рішення КСУ

Юридичні послуги та консультація адвоката по кредитних спорах, сімейних справах, банкрутство

У Верховній Раді 29 лютого зареєстрували ще один законопроект 11053 задля, як вказує автор, член Комітету ВР з питань правової політики Павло Павліш, виконання Рішення Конституційного Суду України від 22 листопада 2023 року №10-р(II)/2023.

22 листопада 2023 року КСУ ухвалив Рішення № 10-р(ІІ)/2023 у справі щодо гарантування права на судовий захист у малозначних спорах. Так, КСУ визнав неконституційними пункти 1, 5 ч. 6 статті 19 Цивільного процесуального кодексу, які визначають, що малозначними справами є:

1 – справи, у яких ціна позову не перевищує 100 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб – тобто, станом на 2023 рік 268 400 грн;

5 – справи про захист прав споживачів, ціна позову в яких не перевищує 250 прожиткового мінімуму для працездатних осіб, тобто, 671 000 грн.

Зокрема, КСУ зазначив, що установлення у процесуальному законі розміру ціни позову як критерію для віднесення справи до категорії малозначних має бути ґрунтовано на принципові домірності, що зобовʼязує державу визначити в Кодексі такий розмір ціни позову, який не буде надмірним для обраної мети та не спотворить розуміння справи як малозначної для особи.

Разом з тим, визначені розміри ціни позову як критерії віднесення справи до категорії малозначних у сумах 268 400 грн та 671 000 грн є не лише значними, а й перевищують установлені в законі розміри прожиткового мінімуму для працездатних осіб та мінімальної заробітної плати.

Крім того, КСУ зауважив, що згідно з Європейською процедурою розвʼязання дрібних позовів у країнах ЄС (Правила ESCP) процедуру розвʼязання дрібних позовів застосовують у разі, коли розмір позовних вимог не перевищує 5000 євро.

Водночас в Україні, щоб цивільна справа не вважалася малозначною, ціна позову має становити за офіційним курсом Національного банку більше 6 801 євро, а у справах про захист прав споживачів – більше 17 тис. євро.

Отже, як вказав КСУ, приписи пунктів 1, 5 частини шостої статті 19 ЦПК визначають грошовий критерій віднесення справ до категорії малозначних у розмірах, що перевищують аналогійний показник, установлений у Правилах ESCP.

Ці пункти утрачають чинність через 6 місяців із дня ухвалення КСУ цього Рішення, тобто, у травні 2024 року.

До того часу Верховній Раді треба привести нормативне регулювання, установлене цими пунктами ЦПК у відповідність до Конституції та цього Рішення КСУ.

Що пропонує Павло Павліш?

Законопроектом 11053 пропонується:

– З метою врегулювання інституту судового захисту у малозначних спорах законопроектом запропоновано замінити поняття «малозначні справи» на поняття «справи незначної складності». Як вказує автор в обгрунтуванні, з початку впровадження в дію положень процесуальних кодексів, які вводили в дію термін «малозначні справи» постало питання про те, що такий термін нівелює значення відповідних справ для держави, хоча насправді так не є. Відповідні спори не є малозначними для учасників таких справ, а можуть бути навпаки значущими для них.

– Відповідні зміни пропонується внести у п. 1 ч. 4, абзац 1 ч. 6 статті 19, ч. 2 статті 60, пункт 1 ч. 1 статті 274, підпункт «г» ч. 3 статті 389 ЦПК.

– в пункті 1 ч. 6 статті 19, в пункті 1 ч. 6 статті 279, ч. 1 статті 369 ЦПК змінити розмір ціни позову для визначення «справи незначної складності» зі 100 до 30 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що відповідатиме чотирьом середньомісячним заробітним платам. Як зазначає автор, станом на кінець 2023 року показник очікуваного рівня номінальної середньомісячної зарплати працівників становив 18 527 грн. Згідно з Постановою КМУ від 15 грудня 2023 року № 1315 «Про схвалення основних прогнозних макропоказників економічного і соціального розвитку України на 2024-2026 роки» в 2024 році цей показник визначено Урядом на рівні 21 809 грн.

– Пункт 2 ч. 6 статті 19 ЦПК викладено у новій редакції, якою передбачено, що справами незначної складності також можуть бути визнані справи, ціна позову в яких не перевищує 250 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, крім справ, які підлягають розгляду лише за правилами загального позовного провадження.

– виключити пункт 5 ч. 6 статті 19 ЦПК, який наразі встановлює, що справи про захист прав споживачів, ціна позову в яких не перевищує 250 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб. На думку автора, недоречним є виокремлення в пункті 5 статті 19 ЦПК такої категорії справ незначної складності (малозначних справ в чинній редакції ЦПК) як справи про захист прав споживачів. Це зменшить «поріг» віднесення такої категорії справ до справ незначної складності з 250 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб до 30. «В чинній редакції ЦПК справи щодо захисту прав споживачів ціна позову в яких є меншою 250 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб імперативно відносяться до малозначних справ та автоматично розглядаються в порядку спрощеного позовного провадження в силу приписів процесуального закону. Водночас під категорію справ про захист прав споживачів, які є доволі складними у правозастосуванні, підпадають майже всі цивільні справи щодо недійсності правочину, розірвання договорів, про стягнення суми заборгованості. Зокрема, у кредитно-іпотечних спорах, депозитних справах, договірних справах (щодо договорів підряду, купівлі-продажу, найму, оренди, доручення, перевезення, зберігання, житлово-комунальні спори тощо) першою серед заявлених стороною вимог завжди є вимога про захист прав споживачів. У зв’язку з цим законопроектом пропонується виключити пункт 5 частини шостої статті 19 ЦПК», – зазначає автор.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *